среда, 25 мая 2016 г.

Budowa sztachety PVC na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na to oraz zgłaszania tego faktu do starostwa powiatowego nie licząc wyjątkowych wypadków.

Stawianie ogrodzenie z Winylu na plot i furtkę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na to oraz zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne przypadki.

Ogrodzenia PVC na plot i bramkę ze sztachetek nie przekraczające wysokości 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma przyległymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenie Winylowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia powinno zawierać gatunek ogrodzenia, sposób zrealizowania jego montażu oraz proponowany czas startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia wypada doczepić oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych a także jeśli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Niekiedy do stawiania ploty plastykowe na ogrodzenie i bramę ze sztachetek potrzebne są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, gdy projektowane sztachety z plastyku na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa jest nieadekwatne z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej drogi. W przypadku jak proponowane balaski PVC na plot i bramę sztachetowaprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie przystąpienia do prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий